AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong cơ cấu ngành trồng trọt, tỉ trọng cây công nghiệp có xu hướng tăng nhanh thời gian gần đây là do

  • A. nước ta có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển.
  • B. tác dụng bảo vệ môi trường.
  • C. mang lại hiệu quả kinh tế cao.
  • D. dân cư có truyền thống sản xuất.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Trong cơ cấu ngành trồng trọt, tỉ trọng cây công nghiệp có xu hướng tăng nhanh thời gian gần đây là do cây công nghiệp mang lại giá trị kinh tế cao, phát huy được thế mạnh về tự nhiên và kinh tế - xã hội

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>