YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho biểu đồ:

   

  Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?

  • A. Tốc độ tăng trưởng diện tích rừng nước ta thời kì 1943-2012.
  • B. Tổng diện tích rừng, rừng tự nhiên và rừng trồng nước ta thời kì 1943-2012.
  • C. Tổng diện tích rừng và độ che phủ rừng ở nước ta thời kì 1943-2012.
  • D. Biến động diện tích rừng nước ta thời kì 1943-2012.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Dựa vào kĩ năng nhận diện biểu đồ, biểu đồ kết hợp thể hiện 2 đối tượng có 2 đơn vị khác nhau là Tổng diện tích rừng đơn vị triệu ha và độ che phủ rừng đơn vị %

  => Biểu đồ đã cho thể hiện Tổng diện tích rừng và độ che phủ rừng ở nước ta thời kì 1943-2012

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA