AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho bảng số liệu:

  DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA THEO MÙA VỤ CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1995-2011

  Năm

  Diện tích cả năm (triệu ha)

  Sản lượng lúa (triệu tấn)

  Lúa đông xuân

  Lúa hè thu

  Lúa mùa

  1995

  6,8

  10,7

  6,5

  7,8

  2000

  7,7

  15,6

  8,6

  8,3

  2005

  7,3

  17,3

  10,4

  8,1

  2011

  7,6

  19,8

  13,4

  9,2

  Để thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu sản lượng lúa phân theo mùa vụ của nước ta giai đoạn 1995-2011 theo bảng số liệu, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

  • A. Kết hợp
  • B. Cột 
  • C. Miền
  • D. Tròn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Dựa vào bảng số liệu đã cho và kĩ năng nhận diện biểu đồ, biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu trong nhiều năm (>=4 năm) là biểu đồ miền

  => biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu sản lượng lúa phân theo mùa vụ của nước ta giai đoạn 1995-2011 là biểu đồ miền

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>