AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Các đô thị ở Việt Nam có quy mô không lớn, phân bố tản mạn, nếp sống xen kẽ giữa thành thị và nông thôn đã làm

  • A. hạn chế khả năng đầu tư phát triển kinh tế
  • B. sự thiếu đồng bộ về cơ sở vật chất giữa các đô thị
  • C. quá trình phổ biến lối sống thành thị vào nông thôn nhanh hơn
  • D. tỉ lệ đô thị hóa giữa các vùng khác nhau.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Các đô thị ở Việt Nam có quy mô không lớn, phân bố tản mạn, nếp sống xen kẽ giữa thành thị và nông thôn đã làm hạn chế khả năng đầu tư phát triển kinh tế.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>