AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Các cảng biển và cụm cảng quan trọng ở miền Trung nước ta là

  • A. Đà Nẵng - Liên Chiểu - Chân Mây, Dung Quất.
  • B. Hải Phòng, Cái Lân.
  • C. Sài Gòn - Vũng Tàu - Thị Vải.
  • D. Cái Lân, Đà Nẵng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Các cảng biển và cụm cảng quan trọng ở miền Trung nước ta là Đà Nẵng - Liên Chiểu - Chân Mây, Dung Quất (Atlat trang 23)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>