AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho biểu đồ:

  Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?

  • A. Thay đổi cơ cấu sản lượng một số cây trồng của Trung Quốc, giai đoạn 2000-2014.
  • B. Sản lượng một số cây trồng của Trung Quốc, giai đoạn 2000-2014.
  • C. Tốc độ tăng trưởng sản lượng một số cây trồng của Trung Quốc, giai đoạn 2000-2014.
  • D. Giá trị sản xuất một số cây trồng của Trung Quốc, giai đoạn 2000-2014.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Dựa vào kĩ năng nhận diện biểu đồ, biểu đồ đường thường thể hiện tốc độ tăng trưởng

  => Biểu đồ đã cho thể hiện Tốc độ tăng trưởng sản lượng một số cây trồng của Trung Quốc, giai đoạn 2000-2014.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>