AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chính sách công nghiệp mới của Trung Quốc tập trung chủ yếu vào 5 ngành chính là

  • A. chế tạo máy, điện tử, hóa dầu, sản xuất ô tô và xây dựng.
  • B. chế tạo máy, điện tử, hóa dầu, sản xuất ô tô và luyện kim.
  • C. chế tạo máy, dệt may, hóa chất, sản xuất ô tô và xây dựng.
  • D. chế tạo máy, dệt may, hóa chất, sản xuất ô tô và luyện kim.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Chính sách công nghiệp mới của Trung Quốc tập trung chủ yếu vào 5 ngành chính là chế tạo máy, điện tử, hóa dầu, sản xuất ô tô và xây dựng (sgk Địa lí 11 trang 92)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>