AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Biểu hiện nào sau đây không đúng với sự phong phú, đa dạng của tài nguyên du lịch về mặt sinh vật của nước ta?

  • A. Hơn 30 vườn quốc gia
  • B. Nhiều nguồn nước khoáng, nước nóng
  • C. Nhiều loại động vật, hoang dã, thủy hải sản
  • D. Có nhiều hệ sinh thái khác nhau

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Biểu hiện không đúng với sự phong phú, đa dạng của tài nguyên du lịch về mặt sinh vật của nước ta là “Nhiều nguồn nước khoáng, nước nóng” vì nước khoáng, nước nóng là tài nguyên nước không phải tài nguyên sinh vật (sgk Địa lí 12 trang 140)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>