AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho biểu đồ:

   

  Căn cứ vào biểu đồ, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng với số dân và tỉ lệ nhóm tuổi dưới 15 của Nhật Bản giai đoạn 1997-2014?

  • A. Số dân và tỉ lệ nhóm tuổi dưới 15 tuổi giảm liên tục.
  • B. Số dân giảm, tỉ lệ nhóm tuổi dưới 15 tuổi giảm.
  • C. Tỉ lệ nhóm tuổi dưới 15 tuổi giảm 2,4%.
  • D. Số dân giảm trung bình 0,53 triệu người/ năm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Nhận xét không đúng với số dân và tỉ lệ nhóm tuổi dưới 15 của Nhật Bản giai đoạn 1997-2014 là Số dân và tỉ lệ nhóm tuổi dưới 15 tuổi giảm liên tục vì dân số Nhật Bản không giảm liên tục mà tăng từ giai đoạn 1997 đến 2005 sau đó mới giảm đến 2014

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA