AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào sau đây là mục tiêu tổng quát của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)?

  • A. Đoàn kết và hợp tác vì một ASEAN hòa bình, ổn định, cùng phát triển.
  • B. Giải quyết những khác biệt trong nội bộ liên quan đến mối quan hệ giữa ASEAN với các tổ chức quốc tế khác.
  • C. Phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục và tiến bộ xã hội của các nước thành viên.
  • D. Xây dựng Đông Nam Á thành một khu vực có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Mục tiêu tổng quát của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) là Đoàn kết và hợp tác vì một ASEAN hòa bình, ổn định, cùng phát triển (sgk Địa lí 11 trang 106)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>