AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến sự phân bố các cơ sở công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm ở nước ta là

  • A. nguồn nguyên liệu và lao động có trình độ cao.
  • B. thị trường tiêu thụ và chính sách phát triển.
  • C. nguồn nguyên liệu và thị trường tiêu thụ.
  • D. nguồn lao động có nhiều kinh nghiệm và thị trường tiêu thụ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến sự phân bố các cơ sở công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm ở nước ta là nguồn nguyên liệu và thị trường tiêu thụ vì ở nước ta đầu vào của các cơ sở công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm chính là nguồn nguyên liệu tại chỗ phong phú và đầu ra là thị trường tiêu thụ rộng lớn

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>