AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ý nào dưới đây không phải là đặc điểm của dân số nước ta?

  • A. Đa chủng tộc
  • B. Đông dân, nhiều thành phần dân tộc
  • C. Tăng nhanh, cơ cấu dân số trẻ
  • D. Phân bố chưa hợp lý

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Đặc điểm của dân số nước ta không bao gồm Đa chủng tộc vì đa số dân cư châu Á, nhất là dân cư nước ta thuộc chủng tộc Môngôlôit

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>