YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tác động lớn nhất của đô thị hóa đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của nước ta là

  • A. chuyển dịch cơ cấu kinh tế
  • B. thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương
  • C. tăng cường cơ sở vật chất ở đô thị
  • D. giải quyết việc làm cho người lao động

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Tác động lớn nhất của đô thị hóa đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của nước ta là thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế (sgk Địa lí 12 trang 79)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>