YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  DÂN SỐ NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1995 – 2014

  (Đơn vị: triệu người)

  Năm

  1995

  2000

  2005

  2010

  2014

  Tổng số dân

  72,0

  77,6

  82,4

  86,9

  90,7

  Số dân thành thị

  14,9

  18,7

  22,3

  26,5

  30,0

  Tốc độ tăng trưởng dân số của nước ta trong giai đoạn 1995 – 2014 (làm tròn đến hàng thập phân thứ nhất) là 

  • A. 126.0%.
  • B. 125.9%
  • C. 79.4%
  • D. 80.0%.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Áp dụng công thức tính tốc độ tăng trưởng = giá trị năm sau / giá trị năm gốc *100 (%)

  Tốc độ tăng trưởng dân số của nước ta trong giai đoạn 1995 – 2014 = 90,7 / 72,0*100 = 126%

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA