AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dốc sườn đông, thoải sườn tây là đặc điểm của khu vực địa hình

  • A. Đông Bắc.
  • B. Trường Sơn Bắc.
  • C. Tây Bắc
  • D. Trường Sơn Nam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Dốc sườn đông, thoải sườn tây là đặc điểm của khu vực địa hình Trường Sơn Nam: sườn Đông dốc dựng chênh vênh bên dải đồng bằng hẹp ven biển. Tương phản với địa hình núi ở phía Đông là bề mặt cao nguyên badan, có các bậc độ cao 500-800-1000m và các bán bình nguyên (thoải) (sgk Địa lí 12 trang 32)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>