AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Địa hình bán bình nguyên thể hiện rõ nhất ở:

  • A. Tây Nguyên
  • B. Đông Nam Bộ
  • C. Trung du và miền núi Bắc Bộ
  • D. Bắc Trung Bộ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Địa hình bán bình nguyên thể hiện rõ nhất ở Đông Nam Bộ (sgk Địa lí 12 trang 32)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>