YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Dựa vào Atlat Địa Lí Việt Nam trang 4,5, nước nào không có vùng biển chung với nước ta?

  • A. Myanma
  • B. Malaysia
  • C. Thái Lan
  • D. Indonesia

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Dựa vào Atlat Địa Lí Việt Nam trang 4,5, Myanma không có vùng biển chung với nước ta

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>