AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cảnh quan thiên nhiên tiêu biểu của miền Bắc nước ta là

  • A. rừng cận xích đạo gió mùa.
  • B. rừng xích đạo gió mùa.
  • C. rừng nhiệt đới gió mùa.
  • D. rừng cận nhiệt đới gió mùa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Cảnh quan thiên nhiên tiêu biểu của miền Bắc nước ta là C. rừng nhiệt đới gió mùa (sgk Địa lí 12 trang 48)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>