AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nơi có thềm lục địa hẹp nhất nước ta là vùng biển

  • A. Vịnh Thái Lan
  • B. Bắc Trung Bộ
  • C. Nam Trung Bộ
  • D. Vịnh Bắc Bộ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Nơi có thềm lục địa hẹp nhất nước ta là vùng biển Nam Trung Bộ (quan sát Atlat trang 6-7, dễ nhận thấy vùng biển Nam Trung Bộ có các đường đẳng sâu xếp xít nhau, thềm lục địa hẹp, dốc, đổ mau xuống độ sâu 2000m)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>