AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở nước ta, việc làm đang là vấn đề gay gắt vì

  • A. thiếu lao động lành nghề
  • B. lao động dồi dào trong khi kinh tế phát triển chậm
  • C. lao động có trình độ cao ít
  • D. tỉ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm cao

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Ở nước ta, việc làm đang là vấn đề gay gắt vì tỉ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm cao, số lượng lao động hằng năm tăng nhanh hơn số việc làm

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>