AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Vùng có số lượng đô thị ít nhất của nước ta là

  • A. Trung du miền núi Bắc Bộ. 
  • B. Đông Nam Bộ.
  • C. Tây Nguyên.
  • D. Bắc Trung Bộ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Vùng có số lượng đô thị ít nhất của nước ta là Đông Nam Bộ (bảng 18.2 sgk Địa lí 12 trang 78)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>