AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Mưa lớn ở Duyên hải Nam Trung Bộ và khô hạn ở Tây Nguyên, Nam Bộ là do:

  • A. gió Tây khô nóng
  • B. gió mùa Tây Nam
  • C. gió mùa Đông Bắc
  • D. gió tín phong Bắc bán cầu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Mưa lớn ở Duyên hải Nam Trung Bộ và khô hạn ở Tây Nguyên, Nam Bộ là do gió Tín phong bán cầu Bắc (sgk Địa lí 12 trang 41)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>