YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Có nhiều tiềm năng về du lịch, thủy điện, khoáng sản, … là thế mạnh của khu vực:

  • A. đồng bằng duyên hải
  • B. đồng bằng châu thổ
  • C. đồi núi
  • D. miền đồi trung du

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Có nhiều tiềm năng về du lịch, thủy điện, khoáng sản, … là thế mạnh của khu vực đồi núi (sgk Địa lí 12 trang 34)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>