AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Vùng chịu ảnh hưởng của gió tây khô nóng rõ nhất ở nước ta là (Atlat Địa lí Việt Nam trang 9)

  • A. Duyên hải Nam Trung Bộ.
  • B. Tây Bắc.
  • C. Đồng bằng sông Hồng.
  • D. Bắc Trung Bộ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Ranh giới tự nhiên của 4 khu vực địa hình đồi núi: Tây Bắc, Đông Bắc, Trường Sơn Bắc, Trường Sơn Nam ở nước ta lần lượt là:

  Ranh giới Đông Bắc và Tây Bắc là sông Hồng

  Ranh giới Tây Bắc và Trường Sơn Bắc là sông Cả

  Ranh giới Trường Sơn Bắc và  Trường Sơn Nam là dãy Bạch Mã (Atlat trang 6-7)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>