• Câu hỏi:

  Xe đạp của 1 vận động viên chuyển động thẳng đều với v = 36 km/h. Biết bán kính của lốp bánh xe đạp là 32,5cm. Tốc độ góc tại một điểm trên lốp bánh xe là: 

  • A. 30 rad/s
  • B. 30.77 rad/s
  • C. 60 rad/s 
  • D. 60.77 rad/s

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC