YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Khi một vật chuyển động tròn đều thì câu nào sau đây là sai? 

  • A. Góc quay càng lớn thì tốc độ góc càng lớn
  • B. Chu kì quay càng nhỏ thì tốc độ góc càng lớn
  • C. Tần số quay càng lớn thì chu kì quay càng nhỏ 
  • D. Tần số quay càng lớn thì tốc độ góc càng lớn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 44234

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề kiểm tra 1 tiết Vật Lý lớp 10

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON