• Câu hỏi:

  Trên mặt một chiếc đồng hồ treo tường, kim giờ dài 10 cm, kim phút dài 15 cm. Tốc độ góc của kim giờ và kim phút là: 

  • A. 1,52.10-4 rad/s ; 1,82.10-3 rad/s.
  • B. 1,45.10-4 rad/s ; 1,74.10-3 rad/s.
  • C. 1,54.10-4 rad/s ; 1,91.10-3 rad/s. 
  • D. 1,48.10-4 rad/s ; 1,78.10-3 rad/s.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC