YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trên mặt một chiếc đồng hồ treo tường, kim giờ dài 10 cm, kim phút dài 15 cm. Tốc độ góc của kim giờ và kim phút là: 

  • A. 1,52.10-4 rad/s ; 1,82.10-3 rad/s.
  • B. 1,45.10-4 rad/s ; 1,74.10-3 rad/s.
  • C. 1,54.10-4 rad/s ; 1,91.10-3 rad/s. 
  • D. 1,48.10-4 rad/s ; 1,78.10-3 rad/s.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Mã câu hỏi: 44269

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề kiểm tra 1 tiết Vật Lý lớp 10

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA