• Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây là chính xác?

  Trong chuyển động tròn đều 

  • A. vectơ vận tốc luôn không đổi, do đó gia tốc bằng 0.
  • B. gia tốc hướng vào tâm quỹ đạo, độ lớn tỉ lệ nghịch với bình phương tốc độ dài.
  • C. phương, chiều và độ lớn của vận tốc luôn thay đổi. 
  • D. gia tốc hướng vào tâm quỹ đạo, độ lớn tỷ lệ với bình phương tốc độ góc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC