AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn câu sai trong các câu sau ? Nếu vật chuyển động tròn đều thì: 

  • A. Tốc độ dài và tốc độ góc đều có độ lớn không đổi.
  • B. Gia tốc triệt tiêu.
  • C. Hợp lực tác dụng lên vật hướng vào tâm quay có độ lớn không đổi. 
  • D. Chu kì quay tỉ lệ với tốc độ dài.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>