AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chuyển động nào dưới đây là chuyển động tròn đều? 

  • A. Chuyển động của mắt xích xe đạp khi xe chạy
  • B. Chuyển động của đầu cánh quạt trần khi quay ổn định
  • C. Chuyển động của đầu cánh quạt trần khi vừa bật 
  • D. Chuyển động của con lắc đồng hồ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>