AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một vệ tinh quay quanh Trái Đất tại độ cao 200 km so với mặt đất. Ở độ cao đó g = 9,2 m/s. Hỏi tốc độ dài của vệ tinh là bao nhiêu? 

  • A. 2645.6 m/s
  • B. 7785.8 m/s
  • C. 5873.9 m/s 
  • D. 6692.3 m/s

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>