AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn đáp án đúng khi nói về vectơ gia tốc của vật chuyển động tròn đều. 

  • A. Có độ lớn bằng 0.
  • B. Giống nhau tại mọi điểm trên quỹ đạo.
  • C. Luôn cùng hướng với vectơ vận tốc 
  • D. Luôn vuông góc với vectơ vận tốc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA