AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong chuyển động tròn đều, véctơ gia tốc hướng tâm: 

  • A. Có hướng bất kì nào đó.       
  • B. Luôn có cùng hướng với véctơ vận tốc.
  • C.  Luôn luôn vuông góc với véctơ vận tốc.  
  • D. Luôn ngược hướng với véctơ vận tốc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>