AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điều nào sau đây là sai khi nói về chuyển động tròn đều ?

  .

  • A. Chu kì quay càng lớn thì vật quay càng chậm
  • B. Tốc độ góc càng lớn thì vật quay càng nhanh
  • C. Tần số quay càng nhỏ thì vật quay càng chậm
  • D. Góc quay càng nhỏ thì vật quay càng chậm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>