YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một chất điểm chuyển động trên đường tròn bán kính 15 cm với tần số không đổi 5 vòng/s. Chu kì của chất điểm là: 

  • A. 0.1s
  • B. 0.3s
  • C. 0.4s 
  • D. 0.2s

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Mã câu hỏi: 44239

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề kiểm tra 1 tiết Vật Lý lớp 10

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA