• Câu hỏi:

  Tìm câu sai.

  Trong chuyển động tròn đều thì 

  • A. mọi điểm trên bán kính của chất điểm đều có cùng một tốc độ góc
  • B. tốc độ dài của chất điểm là không đổi.
  • C. mọi điểm trên cùng một bán kính có tốc độ dài khác nhau. 
  • D. vectơ vận tốc của chất điểm là không đổi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC