AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Gia tốc của chuyển động tròn đều 

  • A.  Là một đại lượng véctơ luôn tiếp tuyến với quỹ đạo chuyển động.
  • B. Là một đại lượng véctơ luôn hướng về tâm quỹ đạo chuyển động.
  • C. Là một đại lượng véctơ luôn cùng phương, cùng chiều với véctơ vận tốc. 
  • D. Cả A, B và C đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>