YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tốc độ dài của một chất điểm của một chuyển động tròn đều sẽ thay đổi như thế nào nếu đông thời tăng tần số và bán kính quỹ đạo lên 2 lần? 

  • A. Tăng 4 lần
  • B. Giảm 4 lần
  • C. Tăng 2 lần 
  • D. Giảm 2 lần

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 44236

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề kiểm tra 1 tiết Vật Lý lớp 10

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA