AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong chuyển động tròn đều, tồn tại véctơ gia tốc hướng tâm, đó là do: 

  • A. Véctơ vận tốc thay đổi về độ lớn và về hướng.
  • B. Véctơ vận tốc thay đổi chỉ về hướng.
  • C.  Véctơ vận tốc thay đổi chỉ về độ lớn. 
  • D. Một nguyên nhân khác

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>