AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điều nào sau đây là không đúng khi nói về gia tốc trong chuyển động tròn đều ? 

  • A. Véctơ gia tốc luôn hướng vào tâm của quỹ đạo.
  • B. Véctơ gia tốc có độ lớn luôn không đổi, không phụ thuộc vào vị trí của vật trên quỹ đạo.
  • C. Véctơ gia tốc luôn vuông góc với véctơ tốc độ tại mọi thời điểm. 
  • D. Véctơ gia tốc đặc trưng cho sự biến thiên của tốc độ dài

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>