• Câu hỏi:

  Chọn phát biểu đúng. Trong các chuyển động tròn đều 

  • A. chuyển động nào có chu kì quay nhỏ hơn, thì tốc độ góc lớn hơn.
  • B. chuyển động nào có chu kì quay lớn hơn, thì có tốc độ dài lớn hơn.
  • C. chuyển động nào có tần số lớn hơn, thì có chu kì quay nhỏ hơn. 
  • D. có cùng chu kì, thì chuyển động nào có bán kính nhỏ hơn thì có tốc độ góc nhỏ hơn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC