AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chuyển động tròn đều có 

  • A. vectơ vận tốc không đổi.
  • B. tốc độ dài phụ thuộc vào bán kính quỹ đạo.
  • C. tốc độ góc phụ thuộc vào bánh kính quỹ đạo. 
  • D. gia tốc có độ lớn không phụ thuộc vào bán kính quỹ đạo.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>