AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Vùng nội thủy là

  • A. Vùng nước cách bờ 12 hải lí
  • B. Vùng nước cách đường cơ sở 12 hải lí
  • C. Vùng nước tiếp giáp với đất liền ven biển
  • D. Vùng nước tiếp giáp với đất liền, phía bên trong đường cơ sở

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Vùng nội thủy là Vùng nước tiếp giáp với đất liền, phía bên trong đường cơ sở (sgk Địa lí 12 trang 15).

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>