AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đường biên giới của nước ta với Lào dài khoảng

  • A. 1400km
  • B. 1080km
  • C. 1076km
  • D. 2100km

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Đường biên giới của nước ta với Lào dài khoảng 2100km (sgk Địa lí 12 trang 13).

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>