AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Vùng ven biển nước ta không có hệ sinh thái nào dưới đây:

  • A. Hệ sinh thái rừng ngập mặn
  • B. Hệ sinh thái trên đất phèn
  • C. Hệ sinh thái rừng lá rộng thường xanh
  • D. Hệ sinh thái rừng trên đảo và rạn san hô

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Các hệ sinh thái ven biển ở nước ta gồm hệ sinh thái rừng ngập mặn, hệ sinh thái rừng trên đất phèn và hệ sinh thái rừng trên các đảo (sgk Địa lí 12 trang 38). Vùng ven biển nước ta không có hệ sinh thái rừng lá rộng thường xanh, đây là hệ sinh thái trên cạn, sâu trong đất liền.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>