AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6, hãy cho biết vịnh biển Xuân Đài thuộc tỉnh (thành phố) nào nước ta?

  • A. Phú Yên
  • B. Khánh Hòa
  • C. Đà Nẵng
  • D. Bình Thuận

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6, vịnh biển Xuân Đài thuộc tỉnh Phú Yên

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>