AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặc trưng nổi bật của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại là:

  • A. Làm xuất hiện nhiều ngành mới
  • B. Sự xuất hiện và phát triển bùng nổ công nghệ cao
  • C. Công nghệ trở thành lực lượng sản xuất
  • D. Làm xuất hiện quá trình chuyển dịch cơ cấu sản xuất

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Đặc trưng nổi bật của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại là sự xuất hiện và phát triển nhanh chóng hay bùng nổ công nghệ cao (sgk Địa lí 11 trang 8).

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>