AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho bảng số liệu: Nhiệt độ trung bình năm tại các địa điểm ở nước ta.

  Địa điểm

  Nhiệt độ trung bình năm ()

  Lạng Sơn

  21,2

  Hà Nội

  23,5

  Huế

  25,1

  Đà Nẵng

  25,7

  Quy Nhơn

  26,8

  Tp. Hồ Chí Minh

  27,1

  Nhận xét nào sau đây không đúng với bảng số liệu trên?

  • A. Nhiệt độ trung bình năm của các địa phương đều trên 20℃
  • B. Nhiệt độ trung bình năm có sự khác nhau giữa các địa phương
  • C. Nhiệt độ trung bình năm giảm dần từ Bắc vào Nam
  • D. Nhiệt độ trung bình năm tăng dần từ Bắc vào Nam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Dựa vào bản số liệu đã cho, nhận xét thấy Nhiệt độ trung bình năm tăng dần từ Bắc vào Nam, từ 21,2 ℃ ở Lạng Sơn tăng lên 27,1 ℃ ở Thành phố Hồ Chí Minh

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>