AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đường lối đổi mới của nước ta được khẳng định từ năm:

  • A. 1986
  • B. 1987
  • C. 1988
  • D. 1989

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Đường lối đổi mới của nước ta được khẳng định từ năm 1986, Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VI (sgk Địa lí 12 trang 7).

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>