AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Việt Nam và Hoa Kì bình thường hóa quan hệ vào năm:

  • A. 1993
  • B. 1994
  • C. 1995
  • D. 1996

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Việt Nam và Hoa Kì bình thường hóa quan hệ vào năm 1995 (xem sgk Địa lí 12 trang 9).

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>